משרדי חברת ייזום נדל"ן - ירושלים

תכנון: רחל בן חיים

פיקוח: יוסי קרויזר