מרכז מוסדות ויזניץ' - בני ברק

תכנון: אהרון אסטרייכר

קבלן: אור עמיעד בע"מ

קצת על הפרויקט: קמפוס מרכז המוסדות, בנין בית הספר לילדים, קמפוס פנימיה על שטח 2500 מ"ר בית המדרש המרכזי.