מוסדות טשכנוב - ירושלים

קבלן ראשי, מאיר מרגלית

תכנון, יודי ברוינר