מוסדות טשכנוב ירושלים

פרוייקט מוסודת טשכנוב
מיקום: ירושלים
מנהל פרוייקט:
קבלן ביצוע:

לחצו לשתף: