מקווה באר מים חיים - בית שמש

תכנון: יוסי קרישבסקי

מערכות מיזוג: אריקור

מערכות אש: אש קונטרול