אחוזת ווגשל

אולמי ווגשל בני ברק

 

תכנון: רחל זלביץ
מערכות מיזוג: אריקור
נגרות: מוטי ויזנר

לחצו לשתף: